ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်

အောင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာစီမံကိန...

၄၈၄/၅၂၂ စတုရန်းပေ: ၁၁၁ သိန်း- ၁၅၆ သိန်း

သန်လျင်-ကျောက်တန်းမြို့နယ်

သီလဝါတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာစီမံကိ...

၄၀၀-၄၄၀ စတုရန်းပေ: ၁၀၄ သိန်း-၁၃၄ သိန်း

ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်

ယုဇနအိမ်ရာ အပိုင်း(၄)

၄၀၀ စတုရန်းပေ: ၁၀၅-၁၃၅ သိန်း

ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်

ရတနာနှင်းဆီအဆင့်မြင့်အိမ်ရာ

၆၀၀ စတုရန်းပေ: ကျပ်(၆၀၀)သိန်း

လှိုင်သာယာမြို့နယ်

ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာ အပိုင်း(၁)

၆၅၀-၁၁၀၀ စတုရန်းပေ: ၂၁၄ သိန်း-၄၃၀ သိန်း

  • 1
အိမ်ရာ စီမံကိန်းများ စုံစမ်းလိုပါက

ချေးငွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းလိုပါက